TIM HOMES kính gửi quý anh chị nhà đầu tư các Bất Động Sản tại Diên Khánh, Khánh Hòa.

Thông tin chi tiết từng sản phẩm vui lòng liên hệ
Hotline (Zalo) 0828.123.579
🌻 A. Khu vực thị trấn DIÊN KHÁNH:
1. Mã hàng BD127: TDP Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh; DT: 70.0m2; Đất ở đô thị; Giá bán: 945.000.000đ
🌻 B. Khu vực xã DIÊN THỌ
1. Mã hàng BD28: xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; DT: 3082.4m2; Đất trồng cây hàng năm khác; Giá bán: 5.856.560.000đ
2. Mã hàng BD29: xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; DT: 2000.0m2; Đất trồng cây hàng năm khác; Giá bán: 3.800.000.000đ
🌻 C. Khu vực xã DIÊN LÂM:
1. Mã hàng BD33: xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh; DT: 2106.1m2; Đất trồng cây hàng năm khác; Giá bán: 7.371.350.000đ
2. Mã hàng BD112: Thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh; DT: 161.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 950.000.000đ
🌻 D. Khu vực Xã DIÊN PHƯỚC:
1. Mã hàng BD40: Thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh; DT: 233.9m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.917.980.000đ
2. Mã hàng BD72: Thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh; DT: 101.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 850.000.000đ
3. Mã hàng BD75: xã Diên Phước, huyện Diên Khánh; DT: 200.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 2.400.000.000đ
🌻E. Khu vực Xã DIÊN LẠC:
1. Mã hàng BD43: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh; DT: 328.3m2; Đất thổ cư; Giá bán: 4.000.000.000đ
2. Địa chỉ: Thôn Thanh Minh 1,xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh;
– Mã hàng BD90: DT: 1378.0m2; Đất thổ cư;
– Mã hàng BD91: DT: 386.0m2; Đất thổ cư;
– Mã hàng BD92: DT: 354.0m2; Đất thổ cư;
=> Giá bán: 8.000.000.000đ
3. Mã hàng BD102: Thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh; DT: 131.6m2; Đất thổ cư; Giá bán: 3.278.000.000đ
4. Mã hàng BD106: Thôn Thanh Minh 1,xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh;; DT: 141.3m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.299.960.000đ
5. Mã hàng BD115: Thôn Thanh Minh 3,xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh;; DT: 214.7m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.550.000.000đ
6. Mã hàng BD116: Thôn Thanh Minh 3,xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh;; DT: 213.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.500.000.000đ
7. Mã hàng BD117: Thôn Thanh Minh 3,xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh;; DT: 213.9m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.500.000.000đ
8. Mã hàng BD136: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh; DT: 214.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 2.500.000.000đ
9. Mã hàng BD137: xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh; DT: 201.7m2; Đất thổ cư; Giá bán: 2.400.000.000đ
🌻 F. Khu vực Xã DIÊN ĐỒNG:
1. Mã hàng BD52: Thôn 5, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh; DT: 11753.5m2; Đất trồng cây hàng năm khác; Giá bán: 2.400.000.000đ
2. Mã hàng BD107: xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh; DT: 4446.6m2; Đất trồng cây hàng năm khác; Giá bán: 4.446.400.000đ
3. Mã hàng BD129: Thôn 3, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh; DT: 200.2m2; Đất thổ cư; Giá bán: 799.000.000đ
🌻 G. Khu vực Xã DIÊN SƠN:
1. Địa chỉ: xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
– Mã hàng BD73: DT: 429.6m2; Đất trồng cây hàng năm khác;
– Mã hàng BD74: DT: 1116.8m2; Đất trồng cây hàng năm khác;
=> Giá bán: 1.900.000.000đ
🌻H. Khu vực Xã DIÊN THẠNH:
1. Mã hàng BD113: xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh; DT: 83.8m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.257.000.000đ
🌻I. Khu vực Xã DIÊN XUÂN:
1. Mã hàng BD142: Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh; DT: 394.7m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.550.000.000đ
🌻 K. Khu vực Xã SUỐI HIỆP:
1. Mã hàng BD105: Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh; DT: 126.7m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.650.000.000đ
Bất Động Sản tại Diên Khánh, Khánh Hòa
Call Now Button