🏡 DỊCH VỤ KIỂM TRA QUY HOẠCH VÀ KHẢO SÁT GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA:

 

1. Kiểm tra quy hoạch:
– Gói 1: file trích lục không dấu mộc.
– Gói 2: file trích lục đóng dấu mộc.

 

2. Khảo sát giá bất động sản:
TIM Homes sẽ đi lại thực tế vị trí BĐS, kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp định giá để giúp quý khách hàng mua/bán BĐS của mình đúng với giá thị trường nhất có thể.

 

File mẫu kết quả quý khách nhận:
(đã che thông tin cá nhân & giảm chất lượng ảnh)

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0828.123.579
Call Now Button