TIM HOMES kính gửi quý anh chị nhà đầu tư các sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc dưới 1.500.000.000đ

Thông tin chi tiết từng sản phẩm vui lòng liên hệ
Hotline (Zalo) 0828.123.579
✅ A. Khu vực thành phố NHA TRANG:

 

1. Mã hàng TH 48: Thôn Phước Thượng, Xã Phước Đồng; DT: 101.2m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.400.000.000đ
2. Mã hàng TH 66: Thôn Tây, Xã Vĩnh Phương; DT: 68.4m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.088.000.000đ
3. Mã hàng TH 76: Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp; DT: 69.7m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.290.000.000đ
4. Mã hàng TH 77: Thôn Đông, Xã Vĩnh Phương; DT: 97.4m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.250.000.000đ
5. Mã hàng TH 98: Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh; DT: 79.1m2; Đất thổ cư, Giá bán: 1.100.000.000đ
6. Mã hàng TH 99: Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh; DT: 100.4m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.435.720.000đ

 

✅ B. Khu vực thị xã NINH HÒA:

 

1. Mã hàng TH 09: Thôn Tây Hiệp, Xã Ninh Thượng; DT: 294.9m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 1.061.640.000đ
2. Mã hàng TH 11: Thôn Đồng Xuân, Xã Ninh Thượng; DT: 286.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 1.287.000.000đ
3. Mã hàng TH 17: Thôn 1, Xã Ninh Thượng; DT: 4413.0m2; Đất rừng sản xuất; Giá bán: 1.235.640.000đ
4. Mã hàng TH 18: Thôn 1, Xã Ninh Thượng; DT: 3071.0m2; Đất rừng sản xuất; Giá bán: 859.880.000đ
5. Mã hàng TH 35: Thôn Gò Sắn, Xã Ninh Hưng; DT: 1512.1m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ
6. Mã hàng TH 36: Thôn Gò Sắn, Xã Ninh Hưng; DT: 1512.9m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ
7. Mã hàng TH 37: Thôn Gò Sắn, Xã Ninh Hưng; DT: 1527.9m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ
8. Mã hàng TH 38: Thôn Gò Sắn, Xã Ninh Hưng; DT: 1500.0m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ

 

✅ C. Khu vực huyện DIÊN KHÁNH:

 

1. Mã hàng TH 72: Thôn Phước Tuy 1, Xã Diên Phước; DT: 101.0m2; Đất thổ cư; Giá bán: 850.000.000đ
2. Mã hàng TH 103: Xã Diên Sơn; DT: 65.4m2; Đất thổ cư: Giá bán: 1.390.000.000đ

 

✅ D. Khu vực huyện KHÁNH VĨNH:

 

1. Mã hàng TH 22: Thôn Tây Nam, Xã Sông Cầu; DT: 863.0m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 1.467.100.000đ
2. Mã hàng TH 25: Thôn Tây Nam, Xã Sông Cầu; DT: 746.2m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 1.268.540.000đ
3. Mã hàng TH 26: Thôn Tây Nam, Xã Sông Cầu; DT: 816.8m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 1.388.560.000đ
4. Mã hàng TH 34: Thôn Tà Gộc, Xã Khánh Thượng; DT: 1042.2m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 850.000.000đ
5. Mã hàng TH 41: Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp; DT: 2646.0m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 952.560.000đ
6. Mã hàng TH 45: Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam; DT: 626.4m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 760.000.000đ
7. Mã hàng TH 46: Thôn Tây Nam, Xã Sông Cầu; DT: 779.5m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 990.000.000đ
8. Mã hàng TH 82: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 684.8m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ
9. Mã hàng TH 83: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 667.0m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán:520.000.000đ
10. Mã hàng TH 84: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 905.7m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 650.000.000đ
11. Mã hàng TH 85: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 706.6m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 520.000.000đ
12. Mã hàng TH 86: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 1124.9m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 590.000.000đ
13. Mã hàng TH 87: Thôn Suối Cau, Xã Khánh Đông; DT: 1346.0m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 550.000.000đ
14. Mã hàng TH 88: Thôn Suối Cau, Xã Khánh Đông; DT: 1285.1m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 650.000.000đ
15. Mã hàng TH 89: Thôn Ba Cẳng, Xã Khánh Hiệp; DT: 2112.6m2; Đất trồng cây lâu năm khác; Giá bán: 400.000.000đ
16. Mã hàng TH 93: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông; DT: 1303.0m2; Đất trồng cây lâu năm; Giá bán: 970.000.000đ

 

Call Now Button