TIM Homes tổ chức Workshop các chủ đề liên quan tới Bất Động Sản.

⏱ Thời gian, địa điểm sẽ được gửi tới Zalo sau khi điền form đăng ký.

Chủ đề 11/12/2022: Dự Thảo Luật Đất Đai (đã đóng đăng ký)

Chủ đề tiếp theo: (chúng tôi sẽ thông báo sau)

Call Now Button